Jaap Mintjes

Scrum Master | Agile Coach

Innovatie en duurzaamheid liggen dicht bij mijn persoonlijke karakter en idealen. Ik ben doordrongen van de urgentie om te veranderen hoe wij omgaan met energie, en waar we die energie vandaan halen. Ook in Nederland is slim, duurzaam energiemanagement een belangrijk thema. Daarom heb ik me in 2018 aangesloten bij Infiniot, waar de ambitie om de energietransitie in de breedte te versnellen zeer hoog ligt.


Sinds 2009 werk ik met Agile methodieken. Denk bijvoorbeeld aan LEAN, Kanban en SCRUM: allen hebben ze hun voor- en nadelen. Ik pas ze toe (al dan niet in combinatie) op plekken waar dat zinvol is en waarde toevoegt, vaak in situaties waar innovatie of verandering plaatsvindt. Sinds 2014 werk ik in de energiesector als Scrum Master, Agile coach en teamleider.


Met ruim 10 jaar ervaring in deze sector heb ik veel kennis en ervaring met het Nederlandse energiemarktmodel (d.w.z. met de verantwoordelijkheden van de diverse marktrollen, zoals netbeheerder, leverancier, meetverantwoordelijke), en ben in staat om binnen deze kaders snel kansen te identificeren en deze te definiëren en begeleiden tot implementatie, zowel op het vlak van business processen als IT. Denk hierbij aan een rol als Product Owner, Business Developer, Requirements of Business Analist.

 

Ik ben vanaf 17 september deeltijd als Agile coach aan de slag voor Enexis Groep. Ik sta altijd open voor uw uitdaging, en ben dan ook vanaf 17 september deeltijd beschikbaar om uw business, team(s) en mensen te versnellen en versterken. Koffie doen?