Deed het pijn? Toen je uit de hemel kwam scrummen?

2018-12-13

Wanneer het satirische De Speld zaken op de hak neemt met een pick-up line als deze, weet je dat de hype compleet is. En dan heb ik het natuurlijk niet over de hemel, maar over scrum. Dat doet geen eer aan het bredere gedachtengoed achter Agile: wendbaar werken. Hypes zijn tijdelijk, vluchtig. Het Agile Manifesto viert binnenkort haar 18e verjaardag, scrum is net als ik bijna 33 jaar oud. Per abuis heeft De Speld het feit dat momenteel heel veel organisaties agile werken opstarten geïnterpreteerd als een hype, niets is minder waar: agile is mainstream aan het worden.

Infiniot is recent – nadat ik bij het bedrijf ben binnengekomen – gestart met het leveren van consultancy op het vlak van Agile werken. Deze stap is op natuurlijke wijze ontstaan: bijna alle software engineers werken in een omgeving waar reeds Agile wordt gewerkt, of waar de kracht van wendbaar werken wordt verkend en ingebed in de organisatie. Daardoor was de stap snel gezet.

Ik schrijf “op natuurlijke wijze ontstaan”, maar lees daar gerust “empirisch ontstaan”. Empirisme is een filosofische stroming waarin gesteld wordt dat kennis voortkomt uit ervaring. Oftewel: probeer wat uit, bekijk het resultaat, en probeer met die kennis een volgende versie; exact de essentie van Agile methodieken en -frameworks. Als coach gebruik ik graag de beeldspraak “handel eens zoals thuis”. Tenslotte plan je voorafgaand aan je liefdesrelatie ook niet iedere euro en gebeurtenis: je hebt er een beeld bij en op basis van de ervaring die je in iedere stap opdoet, zet je de volgende stap, en daarna pas je je beeld aan. Ieder mens is hier van nature goed in, waarom zou je dat dan ook niet op je werk toepassen?

Agile is niet alleen erg vergelijkbaar met “thuis”, de kern van de Agile methodieken ligt ook dichter bij de rationele methodieken (Waterfall, Prince2) dan op het eerste gezicht wordt herkend. De Deming-cirkel (Plan – Do – Check – Act) is nog steeds de basis. Echter waar in de rationele methodieken de cirkel eenmalig wordt doorlopen, soms zelfs over de tijd van meerdere jaren, doorlopen Agile teams deze cirkel voortdurend in korte tijdsduur. Dat doorlopen van de cirkel is herhalend, oftewel iteratief. Des te vaker de Check – Act stappen worden doorlopen, des te meer wendbaar je kunt omgaan met een veranderende omgeving. Toch is het te karakteriseren als “Easy to start, hard to master.”

Momenteel help ik netbeheerder Enexis en dienstverlener Kenter om het agile werken vorm te geven. Meer weten over agile werken in de energiesector? Blijf de blog volgen voor mijn volgende editie, of stuur een mail!


Bekijk alle posts van Jaap