Capaciteit management met externe operator

2018-06-13

Ten behoeve van het door de netbeheerder dynamisch 'uitdelen van capaciteit' in een gebied (bijvoorbeeld een wijk, straat of een specifieke kabel) wordt er onderzoek gedaan naar methoden, technieken en modellen.

Door op een slimme manier deze capaciteit (stroom) uit te delen aan opladende elektrische auto’s kan het laagspanning netwerk (dat met kabels van een transformator huisje onder het trottoir naar laadpalen en naar je meterkast loopt) in de piekuren ontzien worden. Dit draagt bij aan het waarborgen van de stabiliteit van het netwerk.

Deze slimme manier van laden (smart charging) is effectief niets meer dan het opladen van een elektrische auto uitstellen naar een gunstiger moment. Voor een netbeheerder betekend dit in de praktijk dat in het specifieke gebied het vermogen waarmee de auto’s wordt opgeladen omlaag gebracht wordt. De berijder zal hier dan niet of nauwelijks last van moeten hebben.

Een andere reden om slim te laden kan zijn vanuit kosten overweging. Gedurende een dag kan de prijs van stroom namelijk variëren. Er zijn marktpartijen die hier diensten voor aanbieden, voor zowel berijders als voor B2B doeleinden.

 

Het protocol dat ik in opdracht van ElaadNL samen met Infiniot collega Ramon Hagenaars heb geschreven is het Open Capacity Management Protocol (OCMP). Dit is een werknaam voor een doorontwikkeling van het reeds bestaande Open Smart Charging Protocol (OSCP) 1.0. OCMP zal naar alle waarschijnlijkheid input gaan leveren voor OSCP 2.0.

OCMP beschrijft een interface met een centraal systeem waarop door marktpartijen aan netbeheerders capaciteits management diensten aangeboden kunnen worden.

 

Het protocol is onderdeel van een systeem waar ik aan ontwikkel om het effect van capaciteits management met een marktpartij te kunnen onderzoeken. Dit is onderdeel van het Horizon 2020 Invade project.

Het dient tevens het onderzoek van ElaadNL naar het capaciteits profielen.

 

Het basis principe van OSCP wordt door onderstaande afbeelding geïllustreerd. Deze afbeelding bevat een profiel van een (deel) van een straat.

 

Bij OCMP is de beschikbare capaciteit gedetailleerder en exacter door de verrijking door een gespecialiseerde marktpartij zoals te zien is in de volgende grafiek. Deze grafiek toont het profiel van één enkele laadpaal.

 

Werken bij Infiniot?

Heeft deze blog jou geïnspireerd om ook een bijdrage te leveren aan de energietransitie in Nederland? Goed nieuws! We zijn altijd op zoek naar nieuwe collega’s om ons team te versterken! Bekijk hier onze vacature Software Engineer.


Bekijk alle posts van Bob