Slim laden

2017-12-22

Door de toename van elektrische auto’s en laadpalen in het straatbeeld groeit de behoefte aan gedegen toekomstbestendige laadinfrastructuur.
Bij ElaadNL werken wij aan het kunnen faciliteren van flexibiliteit aan netbeheerders en marktpartijen door het slimmer kunnen laden van elektrische auto’s. Dit wordt ook wel Smart Charging genoemd en houdt o.a. in; het kunnen regelen van de laadsnelheid o.b.v. omgevingsvariabelen zoals:

1. Het verzoek van de verantwoordelijke netbeheerder om in een bepaald gebied de elektrische auto's minder snel te laden.
Dit kan nodig zijn in het geval dat er op een bepaalde plek in het elektriciteitsnetwerk de maximale capaciteit dreigt te worden overschreden.
Om de kwaliteit en stabiliteit te kunnen blijven waarborgen moet er daarom op de juiste manier ingegrepen kunnen worden.
De netbeheerder kan dan in dit geval de laadpalen gebruiken voor het doen van zogeheten congestiemanagement.

2. Lokaal opgewekte energie zoveel mogelijk gebruiken voor lokale energiebehoeften.
Door het vergaren van meetgegevens over de opwek van lokale hernieuwbare energiebronnen kunnen laadpalen deze energie direct gebruiken om elektrische auto's mee op te laden.
Dit zorgt o.a. voor gereduceerde belasting van het elektriciteitsnetwerk.

3. De wens om vraag en aanbod van elektriciteit op elkaar te kunnen afstemmen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan balanceren door het opladen 'uit te smeren' over de daluren.
Het tijdens piekuren opladen van elektrische auto's kan enorm belastend zijn voor het elektriciteitsnetwerk. In de toekomst zouden marktpartijen hiervoor diensten kunnen ontwikkelen.

Dit zijn slechts een aantal voorbeeld van vraagstukken waar ElaadNL zich mee bezig houdt.
Om zaken zoals bovenstaand op grote schaal toepasbaar te maken wordt er op alle fronten geïnnoveerd en kennis gedeeld.

ElaadNL heeft een framework ontwikkeld waarmee praktisch elk type laadpaal aangestuurd zou kunnen worden. Hiermee worden mogelijkheden van Smart Charging verder onderzocht. Denk hierbij aan het doen van kleine POCs voor marktpartijen tot het op grote schaal uitrollen van concepten voor Europese projecten.

Werken bij Infiniot?

Heeft deze blog jou geïnspireerd om ook een bijdrage te leveren aan de energietransitie in Nederland? Goed nieuws! We zijn altijd op zoek naar nieuwe collega’s om ons team te versterken! Bekijk hier onze vacature Software Engineer.

 

 


Bekijk alle posts van Bob