De impact van Infiniot samen met onze klanten

2019-12-17

De impact van Infiniot en haar klanten

De energietransitie faciliteren met IOT. Klinkt goed! Maar wat betekent dat eigenlijk? Kort voor de feestdagen sta ik graag stil bij de successen van afgelopen jaar. Voor mij persoonlijk, ik kijk tevreden terug op afgelopen jaar. Highlights zijn met name de quickscan die ik voor een klant heb kunnen doen begin van het jaar, een analyse en advies gericht op het toekomstbestendig maken van de dagelijkse verantwoordelijkheid op het gebied van meten voor energie grootverbruikers. Een tweede die eruit springt is (uiteraard!) het coachen van diverse teams, en de derde is zeker het ontwikkelen en geven van een brede, praktijkgerichte Agile training voor onze eigen collega’s samen met Bram Smulders.

Terug op de impact van Infiniot en haar klanten, waar mijn eigen top 3 slechts een fractie van is. Wanneer je het hebt over IoT, hebben we het over interactie met de fysieke wereld. Niet zomaar softwareprogramma’s of wiskundige modellen, nee: we richten ons graag op het toevoegen van waarde op de plekken waar de complexiteit van sensoren en metingen onderdeel zijn van de visie van onze opdrachtgever. Wat daar zo gaaf aan is? Het is uit te drukken in termen die iedereen begrijpt! In cijfers bekijk ik onze impact graag zo:

10000 + laadpalen
5000 +  energienet stations
1000 + energiemeters

Maar ook:

100000 + feiten voor onderbouwde potentiële beslissingen
100000 + feiten voor het voorkomen van potentiële storingen in het energienet
100000 + tevreden elektrische rijders die volgeladen hun reis hervatten

En ook niet onbelangrijk:

1 convenant getekend vanuit onze groene ambities, 'Brabant rijdt Elektrisch'

Ik licht graag de cijfers wat toe. “Infiniotters” acteren in teams en dragen vanuit hun domeinkennis en technische skills bij aan de doelstellingen van onze klanten. We dragen bij aan innovatie op het gebied van elektrisch vervoer, zowel aan de kant van de innovatie zelf als aan de kant van de bedrijven die laadpalen plaatsen en beheren. We dragen bij aan innovatie en operatie op het gebied van het slimme energienet van de toekomst. Door netstations te verslimmen kunnen netbeheerders betere keuzes maken op het vlak van investeren en beheren en vergaren ze inzicht in het gebruik van de netten waardoor complexe vraagstukken zoals het plannen van netuitbreiding makkelijker worden. Hetzelfde gaat op voor de energiemeters: door de signalen uit meters optimaal te interpreteren en benutten worden ineens heel veel zaken beter beheersbaar. Al deze activiteiten (en degene die ik vergeten ben te noemen) doen we steeds samen met teamleden binnen de diverse bedrijven, zodat degelijke kennis wordt opgebouwd voor de toekomst.

Onze werkzaamheden zijn heel anders dan, om maar een voorbeeld te noemen, een nieuwe dating-app. Of wat dichterbij, een applicatie om assetregistratie te doen. De dynamiek die je treft bij IoT is dat je ontwikkeling vaak evenredig oploopt ten opzichte van de toename van sensoren. Vraagstukken als schaling (hoeveel apparaten kunnen er met onze software praten) kan je je op voorbereiden, echter je bent gedwongen tot aannames die je pas bij toename van de fysieke dingen echt kan bewijzen of ontkrachten. Het toepassen van wiskundige modellen werkt goed op een aantal van 1 of 100, echter de impact van een model die je kan loslaten op 100000 “feitenmachines” weet je pas echt wanneer al die machines daadwerkelijk zijn aangesloten. Dit gegeven zijn we zeer van doordrongen, en we werken daarom met die kennis in ons achterhoofd altijd zo snel mogelijk toe naar het aantonen van de feiten die op dat moment zichtbaar te maken zijn. Wanneer je voor 1 “feitenmachine” van A tot Z ziet dat de IoT-oplossing of het model werkt, ben je tenslotte in staat om onderbouwde keuzes voor je vervolgstap te maken. En hoe gaaf is het als je je eerste onderbouwde keuze kan maken binnen enkele weken na de start van een nieuw innovatieteam?


Bekijk alle posts van Jaap